METODY


- zkoušení prozařováním RT

- zkoušení ultrazvukem UT

- zkoušení magnetickou metodou MT

- zkoušení kapilární metodou PT

- vizuální kontrola VT